Mersin Yaşam Gazetesi

'Dolar düştü, elektrik ve doğalgaz fiyatları da düşecek mi?'

'Dolar düştü, elektrik ve doğalgaz fiyatları da düşecek mi?'

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, döviz arttığı için artan elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarının, dövizdeki düşüş göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini önerdi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, döviz kurundaki son dönemlerde yaşanan düşüşe paralel olarak sanayi ve ticaretin olmazsa olmazı elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında mutlak suretle indirime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle esnaf ve sanatkarların üretim maliyetlerindeki bütün girdilerde büyük oranda fiyat artışı yaşandığını vurgulayan

Dinçer,  “Ülkemiz ekonomisini çökertemeye çalışan güçlü ekonomilere yönelik verilen bağımsızlık savaşı  hükümetimizce alınan tedbirlerle başarıya ulaşmış,  esnafından tüccarına, tüccarından sanayicisine sergilenen milli duruşla  saldırılar püskürtülmüş ve bunun akabinde döviz kurunda düşüşler yaşanmaya başlamıştır” dedi.

Yazılı açıklamasında, güçlü ekonomilere karşı bağımsızlık savaşı veren ülkemiz ekonomisine bütün güçleriyle destek olduklarının altını çizen Dinçer, “Ekonominin temel direği olan esnaf ve sanatkarlarımızın ülkemizin ve kentimizin her köşesinde yürüttükleri ticari faaliyetler ülkemiz için gelir, vergi ve istihdam olarak geri dönmektedir.  Esnaf ve sanatkarlarımızın maliyetlerinin arttığı bu dönemde döviz kurunda yaşanan gerilemeye paralel olarak sanayi ve ticaretin  olmazsa olmazı doğalgaz, elektrik ve akaryakıt ücretlerinde indirime gidilerek, esnaf ve sanatkarların girdi maliyetleri düşürülmelidir. Esnaf ve sanatkara getirilen her destek ülkemizin daha fazla kalkınmasına ve istihdamına katkı olarak geri dönecektir” diye konuştu.

Dinçer, “Bunun yanı sıra yerli üretim özendirilmeli, yerli üreticinin üzerindeki yükün azaltılarak yabancılarla rekabet edecek hale getirilmelidir. Yerli üretimin üzerindeki maliyetler düşürülüp, yabancı ürünle rekabet edebilir hale getirilmesiyle raflarımız yabancı ürün istilasından kurtulacak ve yerini yerli ürünlere bırakacaktır” dedi.